החיים באזורים הארקטיים

(עמודים 1-3 באלבום)

collage_image
37. רוברט פירי מגלה הקוטוב הצפוני
collage_image
38. תושבי האזורים הארקטיים
collage_image
39. ציד כלבי הים
collage_image
40. ציד הדב הלבן
collage_image
41. המוקטוק מעדן התאווה מעור הלוויתן הניצוד
collage_image
42. ממלאכותיו של ילד אסקימוסי
collage_image
43. ערשו של מלך הארקטיק
collage_image
44. שיעור בציד לגורים
collage_image
45. סנפיר הסיף אימת הצפון הארקטי
collage_image
46. מאבק ומוות בצפון הארקטי הפראי
collage_image
47. ניבים נגד צדפות
collage_image
48. הנדודים האומללים של הלמינג
collage_image
49. הגולו האימתני
collage_image
50. חומת מגן של תוא המושק
collage_image
51. תוכיי הים הזריזים והזוללנים
collage_image
52. האזורים השוממים של הזוהר הצפוני
collage_image
53. הצוללת נאוטילוס מתחת לכיפת הקוטב
collage_image
54. זמנים מודרנים בקוטב הצפוני