המצאות ופיזיקה
(עמודים 23-26 באלבום)

collage_image
178. המצאות הפיזיקה
collage_image
179. מבנה החומר
collage_image
180. שלושת מצבי הצבירה
collage_image
181. המנוף
collage_image
182. הגלגילות
collage_image
183. תנועת גופים
collage_image
184. לחץ הנוזלים
collage_image
185. הברומטר
collage_image
186. משאבה יונקת ודוחסת
collage_image
187. גלי קול
collage_image
188. התפשטות החום והמד- חום
collage_image
189. החום ושימושיו
collage_image
190. הקרור
collage_image
191. סוללות ומצברים
collage_image
192. המצפן
collage_image
193. העדשות
collage_image
194. גוף האדם וכוח הכובד
collage_image
195. הגלגל
collage_image
196. הכתב
collage_image
197. המחרשה
collage_image
198. שעון השמש ושעון החול
collage_image
199. הסקסטאנט
collage_image
200. הדפוס
collage_image
201. התותח והרובה
collage_image
202. קטר הקיטור
collage_image
203. הטלפון
collage_image
204. הפטיפון
collage_image
205. המיקרוסקופ
collage_image
206. קרני- X
collage_image
207. הטלגרף
collage_image
208. מנוע השריפה הפנימי
collage_image
209. מנוע הדיזל
collage_image
210. האטום
collage_image
211. המכ'מ - הרדאר
collage_image
212. הטלוויזיה