תולדות כדור הארץ
(עמודים 5-7 באלבום)

collage_image
18. כדור הארץ במיתולוגיה
collage_image
19. הווצרות כדור הארץ ומערכת השמש
collage_image
20. הווצרות היבשות
collage_image
21. הווצרות האוקינוסים
collage_image
22. גרעין כדור הארץ
collage_image
23. התקררות קליפת כדור הארץ
collage_image
24. הווצרות ההרים
collage_image
25. עידן הקרחונים
collage_image
26. אזורי הקרח והשלג בימינו
collage_image
27. קוי אורך וקוי רוחב
collage_image
28. תנועת כדור הארץ סביב צירו
collage_image
29. שושנת הרוחות
collage_image
30. קוי הזמן
collage_image
31. תנועת כדור הארץ סביב השמש
collage_image
32. אזורים קלימטולוגיים
collage_image
33. חלקי האטמוספירה
collage_image
34. המנסרה
collage_image
35. יבשות ואוקינוסים
collage_image
36. הרוח
collage_image
37. ההוריקנים והטייפונים
collage_image
38. הגשם
collage_image
39. העננים
collage_image
40. הברק
collage_image
41. הקשת
collage_image
42. הגייזרים
collage_image
43. הנהרות ומפלי המים
collage_image
44. הרי הקרח