פרחים
(עמודים 1-5 באלבום)

collage_image
1. צמחים בעלי פרחים
collage_image
2. צבעוני
collage_image
3. קוריפנטה
collage_image
4. אכינודראוס
collage_image
חרצית מוקרנת .5
collage_image
6. אמנון ותמר
collage_image
7. סיפן
collage_image
8. זלזלת
collage_image
9. ורד
collage_image
10. אירוס מלבין
collage_image
11. פטוניה
collage_image
12. קטליה
collage_image
13. צבר
collage_image
14. חלבלוב
collage_image
15. קמליה
collage_image
16. פרח הלוטוס
collage_image
17. סיגל
collage_image
18. אירוס
collage_image
19. דליה
collage_image
20. וינקה
collage_image
21. אמריליס
collage_image
22. נרקיס
collage_image
23. מגנוליה
collage_image
24. שושן
collage_image
25. היביסקוס
collage_image
26. נזרה
collage_image
27. צפרן
collage_image
28. טבק
collage_image
29. בת קלה
collage_image
30 .פרג
collage_image
31. נימפיאה
collage_image
32. חרצית
collage_image
33. שושן נמרי
collage_image
34. יקינטון
collage_image
35. צפור גן עדן
collage_image
36. ציפרי פדיום
collage_image
37. בגוניה
collage_image
38. גרניום
collage_image
39. דיונאה
collage_image
40. נאדיד המים
collage_image
41. כדנית
collage_image
42. שעונית
collage_image
43. דיצנטרה
collage_image
44. אוזנים מעוצות