חד-תאיים ורב-תאיים
(עמודים 6-7 באלבום)

collage_image
45. חד-תאיים ורב-תאיים
collage_image
46. אמבות
collage_image
47. שוטוניות
collage_image
48. ריסניות
collage_image
49. נבגוניות
collage_image
50. ספוגים
collage_image
51. שושנת ים ומדוזות
collage_image
52. אלמוגים
collage_image
53. כווצי העור
collage_image
54. פלומטלה
collage_image
55. תולעת זיפנית -ארנקולה
collage_image
56. צרקריה
collage_image
57. עקרב
collage_image
58. עכביש
collage_image
59. סרטן
collage_image
60. תמנון
collage_image
61. רכיכות