דו-חיים
(עמודים 16 באלבום)

collage_image
132. דו-חיים
collage_image
133. סירן
collage_image
134. סלמנדרה מנוקדת - אמביסטומה
collage_image
135. סלמנדרה צבעונית
collage_image
136. סלמנדרת שיש
collage_image
137. צפרדע דואה מבורניאו
collage_image
138. קרפדה אגה
collage_image
139. צפרדע ירוקה