עופות
(עמודים 20-25 באלבום)

collage_image
166. עופות
collage_image
167. טדורנה מצויה
collage_image
168. ברבור מצוי
collage_image
169. מנדרין סיני
collage_image
170. אווז קנדי- ברנטה
collage_image
171. שחף צוחק
collage_image
172. שקנאי לבן
collage_image
173. פינגוין מלכותי
collage_image
174. פופין- פרטרקולה
collage_image
17. שקיטן
collage_image
176. אנפית מצויה
collage_image
177. אנפה שורקת
collage_image
178. מרבו
collage_image
179. פסיון הצווארון הזהוב
collage_image
180. לופופור מצוי
collage_image
181. יונה לבנת ראש
collage_image
182. יונת הכתר-גורה
collage_image
183. מנקין ארוך זנב
collage_image
184. קרדינל אדום כרבולת
collage_image
185. חטפית ארגמנית
collage_image
186. אמפיליון שחור ראש
collage_image
187. צופית
collage_image
188. חטפית כחולה
collage_image
189. טנגרה ארגמנית
collage_image
190. גבתון צבעוני
collage_image
191. כחל חבשי
collage_image
192. חוחית מצויה
collage_image
193. שרקרק אירופאי
collage_image
194. נחשון
collage_image
195. שחרור אדום כנפיים
collage_image
196. יונק דבש אמריקאי- ספו שביטי
collage_image
197. קיטה צידת
collage_image
198. טנגרה אדומה
collage_image
199. מאזיה כסופת לחי
collage_image
200. דוכיפת
collage_image
201. פתיאלי שחור זנב
collage_image
202. עורב הנחלים
collage_image
203. צפור גן העדן
collage_image
204. שלדג לבן ראש
collage_image
205. קלאו
collage_image
206. נקר אמריקאי
collage_image
207. טוקן
collage_image
208. תוכי ירוק
collage_image
209. תוכי ארגמני - מקאו
collage_image
210. תוכי אוסטרלי- קקדו
collage_image
211. קונדור קליפורני
collage_image
212. עיט ים לבן ראש
collage_image
213. אוח מקרין
collage_image
214. דיה לבנת זנב
collage_image
215. עקב אדום זנב
collage_image
216. יען
collage_image
217. קזוארי
collage_image
218. קיוי