גוף האדם
(עמודים 36-39 באלבום)

collage_image
308. הגולגולת- במבט קדמי
collage_image
310 ,309. חלוף הגאזים בעת הנשימה
collage_image
311,315. השלד מבט מלפנים
collage_image
312,316. השלד מבט מאחור
collage_image
313. הגולגולת- מבט מהצד
collage_image
314. עמוד השדרה
collage_image
317. חוליות הצולב והעצה
collage_image
318. שרירי הפנים והצואר
collage_image
319. שרירי הגו- במבט קדמי
collage_image
320. שרירי הגו האחוריים
collage_image
321. שרירי היד- במבט קדמי וצדדי
collage_image
322. שרירי כף היד
collage_image
323. שרירי הגפה התחתונה
collage_image
324. שרירי גב הרגל
collage_image
325. מפרקים
collage_image
326. חתך דרך
collage_image
327. חתך האוזן
collage_image
328. חלל האף וחוש הריח
collage_image
329. הלשון
collage_image
330. חתך סכמטי בעור
collage_image
331. קשתות השיניים
collage_image
332. מערכת העיכול
collage_image
333. מערכת ההפרשה
collage_image
334. הלב
collage_image
335. דיאגרמה של מחזור הדם
collage_image
336. הריאות
collage_image
337. המחזור הגדול
collage_image
338. המח הגדול
collage_image
339. המח הקטן וגזע המח
collage_image
340. מח השדרה
collage_image
341. מערכת העצבים