שבטים אפריקנים
(עמודים 40-44 באלבום)

collage_image
342. שבטים אפריקנים
collage_image
343. מנהיג פיגמי
collage_image
344. האישה הפיגמית
collage_image
345. לוחמים מזאים
collage_image
346. נשים מזאיות
collage_image
347. ילידים של גינאה החדשה
collage_image
348. נשים ילידות של גינאה החדשה
collage_image
349. ילידים של נוביה
collage_image
350. נשים ילידות של נוביה
collage_image
351. ילידים מאורים של ניו-זילנד
collage_image
352. נשים ילידות של ניו-זילנד
collage_image
353. לוחמי ואטוסי
collage_image
354. נסיכת ואטוסי
collage_image
355. מנהיג בנטו
collage_image
356. אשת בנטו
collage_image
357. יליד סודני
collage_image
358. ילידה סודנית
collage_image
359. יליד מבסוטולנד
collage_image
360.ילידה מבסוטולנד
collage_image
361. לוחם זולו
collage_image
362. מכשף זולו
collage_image
363. מלך הקיקויו
collage_image
364. ילידת הקיקויו
collage_image
365. לוחמי האוזה
collage_image
366. ילידת האוזה
collage_image
367. לוחם קאפיר
collage_image
368. ילידה קאפירית
collage_image
369. מנהיג מנגבוטו
collage_image
370. ילידת מנגבוטו
collage_image
371. לוחם סונג'ו
collage_image
372. ילידה אובגנית
collage_image
373. יליד טיווי
collage_image
374. ילידה של קונגו הבלגית
collage_image
375. מנהיג לואו
collage_image
376. ילידת פולה
collage_image
377. יליד שנטיני
collage_image
378. ילידת אורונדי
collage_image
379. יליד קברונדו
collage_image
380. יליד ואגוגו